Nasz zespół

Poznaj naszą wspaniałą kadrę
 • Opis Naszego zespołu

   

  DYREKTOR MODELOWEGO PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA, nauczyciel Montessori – Mgr inż. Justyna Wróbel

  Jest założycielką Modelowego Przedszkola. Swoją pasję do pedagogiki postanowiła zrealizować będąc już w pełni świadomą mamą 3 cudownych córek: 11 letniej Ali, 7 letniej Julki i 3 letniej Hani. To właśnie obserwacja własnych dzieci i ich potrzeb utwierdziła ją w przekonaniu, że warto stworzyć takie miejsce w którym dzieci czują się bezpiecznie i mogą w pełni się rozwijać. Ponad 5 lat obserwacji edukacji Montessori w Polsce oraz wizyty studyjne do placówek edukacyjnych w Holandii i Włoch, dały kolejny impuls do działania. Dodatkowo pasja do psychologii dziecięcej, w tym wychowania w Porozumieniu Bez Przemocy (NVC) ukierunkowały do poszukiwania alternatywnych do klasycznego modelu edukacji.

  Absolwentka Wychowania Przedszkolnego metodą Marii Montessori na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie miała okazję podczas stażu wizytować rekomendowane przez Stowarzyszenie placówki montessoriańskie. Obecnie pod czujnym okiem mentorów ze Stowarzyszenia Montessori Bez Granic rozwija swoją pasję do pracy z dziećmi.  Ukończyła studia podyplomowe Zarządzania Oświatą w Wyższej Szkole Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych.

  Z zawodu specjalista inżynierii chemicznej i procesowej, Wydziału inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, na którym ukończyła studia magisterskie.

  Głód wiedzy nakłonił ją również do ukończenia Akademii Firm Rodzinnych w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych Zarządzania Projektami Badawczymi i Komercjalizacji Wyników Badań podsumowanych międzynarodową certyfikacją IPMA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

  Zarządza zawodowo dużymi projektami badawczo – rozwojowymi we współpracy nauki z gospodarką.

  Jednakże to praca z małym dzieckiem daje jej najwięcej satysfakcji, a codzienne towarzyszenie dzieciom podczas odkrywania  rzeczywistości uważa za momenty bezcenne, których nie da się przełożyć nawet na najbardziej zaawansowany projekt.

  Stara się swoim podejściem zarazić personel do działania i niestandardowego spojrzenia na potrzeby małego człowieka.

  Wybrane ukończone kursy:

  • Praktyczne warsztaty Marii Montessori: „Podstawowe założenia metody Marii Montessori” – organizowane przez Stowarzyszenie Montessori bez Granic,
  • „Matematyka” – organizowane przez Stowarzyszenie Montessori bez Granic,
  • „Życie codzienne” – organizowane przez Stowarzyszenie Montessori bez Granic,
  • „Sensoryka” – organizowane przez Stowarzyszenie Montessori bez Granic,
  • „Terapia Ręki w pracy z dziećmi z deficytami i zaburzeniami małej motoryki.” – PSTIS Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej,
  • Kurs organizatorów wycieczek szkolnych
  • Kurs wychowawcy kolonijnego
  • Kurs Ratownika PCK – Pierwszej pomocy

   

   

  DYREKTOR ds. pedagogicznych, nauczyciel – pedagog, opiekun stażu: – Mgr Urszula Krzywkowska

  Jest mentorem naszych pedagogów. Służy radą i doświadczeniem. Ciepła, spokojna i uważna. Otwarta na dzieci i ich potrzeby. Ma ogromne pokłady cierpliwości.

  Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie na kierunku: Pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego oraz Zarządzanie Oświatą.

  Z radością podjęła się wyzwania poznania montessoriańskiego modelu edukacji.

  Ukończone kursy:

  • Praktyczne warsztaty Marii Montessori: „Życie codzienne”, „Sensoryka” – organizowane przez Stowarzyszenie Montessori bez Granic
  • Szkoła Menagera Oświaty
  • Zabawa przez Ruch
  • Warsztaty edukacji matematycznej
  • Diagnoza gotowości szkolnej
  • Vademecum menadżera – zarządzanie innowacjami
  • Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Kurs pierwszej pomocy
  • Przygotowanie do pisania i czytania
  • Dokumentowanie awansu zawodowego
  • Nauczanie nauczycieli – Hogeschool Amsterdam
  • I, II, III stopień specjalizacji zawodowej z wychowania przedszkolnego

   

   

  KADRA MODELOWE PRZEDSZKOLE:

  Mgr Joanna Sztegner – Nauczyciel – Pedagog, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel wspomagający

  W Modelowym Przedszkolu Joasia prowadzi grupę niebieską, gdzie pełni rolę pedagoga specjalnego. Jest niezwykle ciepła, zawsze uśmiechnięta, uwielbiana przez podopiecznych i bardzo troskliwa. W swojej pracy metodę klasyczną wspomaga pedagogiką Marii Montessori, którą to metodą interesuje się od kilku lat. Stara się mieć czas dla każdego dziecka, wspierając jego indywidualne potrzeby oraz zainteresowania.

  Ukończyła Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie o kierunku pedagogicznym  – tytuł Licencjat I stopnia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

  Absolwentka studiów magisterskich, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II stopnia – z modułem V: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. (oligofrenopedagogika).

  Ukończone kursy:

  • Kurs dla asystentów i nauczycieli wspierających pracujących w grupach Montessori – 10 godzin wykładów + 40 godzin warsztatów obejmujących wszystkie działy pedagogiki: życie codzienne, sensorykę, matematykę i edukację kosmiczną) organizowany przez Stowarzyszenie Montessori bez Granic,
  • „Kurs pierwszej pomocy dla pedagogów” – organizowane przez MCKISS (Międzynarodowe Centrum Kursów i Szkoleń Specjalistycznych),
  • „Program wczesnej edukacji językowej wg pedagogiki Marii Montessori” – kurs w Centrum edukacji Montessori Wawer,
  • Praktyczne warsztaty Marii Montessori: „Podstawowe założenia metody Marii Montessori”, „Życie codzienne”, „Sensoryka”, „Matematyka” – organizowane przez Stowarzyszenie Montessori bez Granic,
  • Certyfikat Dr. Paula Epsteina pt „ Droga Montessori”,
  • Certyfikat uczestnictwa – IV Międzynarodowa, Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Montessori- „Inspiracje”,
  • Certyfikat uczestnictwa w warsztatach- III Ogólnopolska Konferencja Montessori pt: Montessori Wspólna Droga,
  • Certyfikat uczestnictwa – V Międzynarodowa konferencja Naukowo – Szkoleniowej pt: „ Wiosna Montessori. Alternatywne metody edukacyjno-wychowawcze we współczesnej szkole,
  • „Terapia Ręki w pracy z dziećmi z deficytami i zaburzeniami małej motoryki.” – PSTIS Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej
  • Terapia Ręki – wykrywanie zaburzeń i zasady prowadzenia terapii – Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR
  • Integracja sensoryczna SI – wykrywanie zaburzeń i zasady prowadzenia terapii – Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR
  • ,,Podstawy arterapi w pracy z dziećmi” –  organizowane przez Akademię Rozwoju Twórczości Edukacji,
  • ,,Eksplozja czytania i pisania” – organizowane przez Stowarzyszenie Montessori Bez Granic,
  • ,,Dziecko z Autyzmem i Zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole” – organizowany przez NPPP Inspiracja,
  •  Szkolenie podstawowe – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

   

  Mgr Agnieszka Wróbel – Nauczyciel – Pedagog, nauczyciel kontraktowy

  W Modelowym Przedszkolu Agnieszka odpowiada za rozwój dzieci grupy niebieskiej. Jest osobą bardzo kreatywną, a przy tym pełną spokoju i cierpliwości, która z pełnym zrozumieniem tłumaczy dzieciom nurtujące je zagadnienia, dopóki nie zaspokoją one swojej ciekawości. W swoje pracy stosuje elementy pedagogiki Marii Montessori oraz pracuje z indywidualnymi programami edukacyjnymi.

  Obecnie odbywa roczny Kurs Montessoriański realizowany przez Stowarzyszenie Montessori bez Granic.

  Ukończyła: studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej a także studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego.

  Ukończone kursy:

  • Praktyczne warsztaty Marii Montessori: „Życie codzienne”, „Sensoryka”, „Matematyka” – organizowane przez Stowarzyszenie Montessori bez Granic,
  • Terapia Ręki – wykrywanie zaburzeń i zasady prowadzenia terapii – Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR
  • Integracja sensoryczna SI – wykrywanie zaburzeń i zasady prowadzenia terapii – Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR
  • kurs opiekuna kolonijnego
  • Fakultet z edukacji włączającej,
  • ,,Eksplozja czytania i pisania” – organizowane przez Stowarzyszenie Montessori Bez Granic,
  • ,,Dziecko z Autyzmem i Zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole” – organizowany przez NPPP Inspiracja,
  • Szkolenie podstawowe – „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

   

  mgr Emilia Orzoł – Nauczyciel – Pedagog, Nauczyciel Montessori

  Od września 2017 roku zasila zasoby Modelowego Przedszkola, jako nauczyciel wiodący w grupie wrzosowej, gdzie rozwija i pogłębia wiedzę z zakresu pedagogiki Montessori.

  Jest absolwentką podyplomowych studiów Wychowanie przedszkolne metodą Marii Montessori Uniwersytecie Warszawskim. I chociaż pierwszym kierunkiem studiów Pani Emilii była Filologia polska, to dopiero drugie studia pokazały Jej w jaki sposób chce i może pracować. Już na studiach związana była zawodowo z dziećmi, na początku jako instruktor warsztatów plastycznych w pracowni ceramicznej, później przez 4 lata jako opiekunka wspaniałego autystycznego chłopca. 

  Cudownie wspiera nasze przedszkolaki, uczy z empatią.

  Pasją Emilii pozostały książki, które towarzyszą Jej od najmłodszych lat. W wolnych chwilach oddaje się też eksperymentom kulinarnym i zdrowemu odżywianiu oraz jeździe na rowerze.

   

  Anna Pyśkiewicz – asystentka żłobkowa i przedszkolna, pomoc

  Pomaga na co dzień w grupie, cudownie komunikuje się z dziećmi, jest ciepła i wyrozumiała. Dba o porządek w placówce i o to, żeby dzieci nie były głodne.

  Pogłębia swoją wiedzę z zakresu pedagogiki Montessori.

  Ukończone kursy:

  • Praktyczne warsztaty Marii Montessori: „Życie codzienne”, „Sensoryka” – organizowane przez Stowarzyszenie Montessori bez Granic,
  • Szkoła dla Asystentów Nauczycieli

   

   

  KADRA MODELOWY ŻŁOBEK:

  Mgr Grażyna Laszuk – położna, opiekunka w żłobku

  Na stałe w grupie żłobkowej. Służy radą i wieloletnim doświadczeniem. Doradza rodzicom w sprawach związanych z rozwojem dzieci.

  Prywatnie mama i babcia.

   

  Mgr Magda Sękowska – opiekunka w żłobku, pedagog

  W Modelowym Żłobku towarzyszy najmłodszym podopiecznym placówki. Jest spokojną, pogodną i bardzo ciepłą osobą. Wspiera merytorycznie dzieci w wieku 1 – 3 roku życia i prowadzi dla nich zajęcia edukacyjne. Uczestniczy w warsztatach doskonalących z zakresu pedagogiki Montessori dla toodlersów. 

   

  Eliza Banasiak – opiekunka w żłobku, plastyk

  Od kilku lat związana z placówkami edukacyjnymi, gdzie poza zajęciami edukacyjnymi z pasją prowadziła zajęcia plastyczne i kreatywno – rozwojowe. W Modelowym Żłobku pełni rolę opiekuna grupy oraz dba o rozwój artystyczny dzieci oraz dba o ich wrażliwość na piękno.

  Uczestniczy w warsztatach doskonalących z zakresu pedagogiki Montessori dla toodlersów. 

   

  Monika Majchrowicz  – asystentka żłobkowa i przedszkolna, pomoc

  Asystentka w grupie żłobkowej. Pomaga na co dzień najmłodszym i wspiera je w samodzielności i nauce „dnia codziennego”. Jest ciepła i wyrozumiała. Dba również o porządek w placówce i o to, żeby dzieci nie były głodne. Od 2015 roku związana z placówkami żłobkowo – przedszkolnymi.

   

  Ponadto współpracują z nami terapeuci z Poradni specjalistycznych:

  - Beata Radziszewska – Sławińska – logopeda / psycholog/ terapeuta SI

  - Dorota Matczak – rehabilitant / fizjoterapeuta /terapeuta SI

  - Monika Chrapińska Krupa – psychologiem

  i inni specjaliści, których potrzebują nasze przedszkolne i żłobkowe dzieci.

   

  Rytmikę z muzykoterapią w przedszkolu i żłobku prowadzi cudowna Pani Monika.

  Język angielski dla dzieci prowadzi zawsze cierpliwa Pani Marzena ze szkoły językowej Super Kids z Nieporętu.

   

  ADMINISTRACJA:

  Sylwia Pisarek – Asystentka sekretariatu

  Specjalistka od spraw administracyjnych, codziennych, organizacyjnych, trudnych i nagłych, których w każdym przedszkolu nie brakuje. Optymistka, zawsze pogodna i uśmiechnięta, znajdzie czas dla każdego rodzica, który zawsze może liczyć na rzetelną informację. Dba aby dzieciom, pedagogom i pozostałemu personelowi nigdy nie brakowało materiałów do pracy. Pasjonuje się grafiką komputerową oraz marketingiem, dlatego też w przedszkolu odpowiada za reklamę. Podnosi swoje kwalifikacje w zakresie projektowania komputerowego. Prywatnie mama wspaniałej Oli.

   

  SEKCJA PORZĄDKOWA I ŻYWIENIA:

  Urszula Szraga 

  Odpowiedzialna za ład i porządek w placówce. Uśmiechnięta i zawsze życzliwa. Zawsze można na Niej polegać.

Witamy w Modelowym Przedszkolu
Poznaj zalety najlepszego przedszkola dla Twojego dziecka. Tylko u nas Twój maluch będzie czuł się jak w domu.
 • Piękne miejsce
 • Grupy tematyczne
 • Metoda Montessori
 • Najlepsi specjaliści

Zadzwoń!

Zadzwoń i umów się na spotkanie.

537-464-710
Skontaktuj się
Aktualności